JUNGacademie Nederland
                                                                                           Opleiding tot Analytisch Therapeut

                                                          

 

 JUNGacademie   Colleges   

 

Zondag 8 oktober 2017  12.00 - 16.00 uur

JVATN geaccrediteerd

Tarot:

Levenscyclus van de mens verbeeld in 80 kaarten

 door Els Maasson

De Tarot is een losbladig boekje: in 80 afbeeldingen vertelt het ‘t verhaal van de levenscyclus van de mens. Van geboren worden en opgroeien, naar manifesteren, sterven en reïncarneren. Aan de hand van de afbeeldingen van de 24 grote arcana (kaarten) vertelt Els Maasson, hoe deze levenscyclus door middel van Tarotsymboliek wordt getoond. Behalve de uitleg van de symboliek, komt ook correlatie met mythologie, alchemie en astrologie aan bod.
Tevens is de Reis van de held, het individuatieproces volgens Jung terug te vinden in de beeldtaal van de Tarot.
Gedurende het tweede deel van de lezing is er gelegenheid om zelf met de kaarten kennis te maken: een kaart te trekken, te interpreteren en/of te laten interpreteren.
.

Els Maasson werkt als Analytisch Therapeut, beeldend kunstenaar, docent en Tarotist in Rotterdam, alwaar zij haar verschillende bekwaamheden laat samenkomen in de beroepspraktijk. www.innerlijk-beeld.nl

 

Zondag 8 oktober 2016  12.00 - 16.00 uur

Entree: 35 euro (studenten tarief: 25 euro)

Locatie: Brouwersgracht 270A, Amsterdam 

Hier aanmelden